Consultation begins for seafloor name proposals

2 June 2020

The New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa (NZGB) is inviting submissions on  proposals to alter three undersea feature names

Proposed Name

Current Name

Location

Māhia Canyon

Poverty Canyon

Offshore from Mahia Peninsula

Matakaoa Re-entrant

Matakoa Re-entrant

Offshore from East Cape

Whareama Valley

Whareama Sea Valleys

Offshore from the Wairarapa coast

The proposal to change Poverty Canyon to Māhia Canyon means the name would align with the nearby Mahia Peninusla. The Whareama Valley proposal drops ‘Sea’ and identifies the feature accurately as a single valley, and the Matakaoa Re-entrant proposal corrects the spelling from Matakoa.

The NZGB says these Māori names help preserve and strengthen their land-based names. Māhia recalls the name that Ruawharo gave when recalling the murmurings from home, Whareama meaning the house with carved posts, and Matakaoa describes the surface of the tide as it churns over a reef.

Consultation on these proposals is open between 2 June and 2 July 2020.

Submissions supporting or objecting to any of these proposals can be made online, emailed to NZGBsubmissions@linz.govt.nz, or posted to the Secretary of the New Zealand Geographic Board, c/o Land Information New Zealand, PO Box 5501, Wellington 6145.

Kua tīmata te kimi whakaaro mō ētahi tono ingoa takere moana

E kimi whakaaro ana te New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa (NZGB) mō ētahi tono kia panonitia ētahi ingoa takere moana e toru:

Ingoa kua Tonoa

Ingoa i tēnei wā

Wāhi

Māhia Canyon

Poverty Canyon

Kei waho o te Mahia Peninsula

Matakaoa Re-entrant

Matakoa Re-entrant

Kei waho o te East Cape

Whareama Valley

Whareama Sea Valleys

Kei waho o te ākau o  Wairarapa

Ko te tono kia panonitia te Poverty Canyon ki te Māhia Canyon e whai ana kia hāngai te ingoa ki te Mahia Peninusla e pātata ana. I te tono mō te Whareama Valley ka taka atu te kupu ‘Sea’, kua tika hoki te tautuhi he whārua kotahi kē, ka mutu, ko te tono mō te Matakaoa Re-entrant ka whakatika i te tuhinga o Matakoa.

E kī ana te NZGB ka āwhina ngā ingoa nei ki te pupuri me te whakakaha ake i ngā ingoa kei te whenua. Ko tā te ingoa Māhia he whakahoki ake i te ingoa i taunahatia ai e Ruawharo i tana mahara ake ki ngā hīrea o te kāinga, ko te Whareama he tohu i te whare i whakairotia ai ōna pou, ko te Matakaoa e whakamārama ana i te kare o te tai e pōrutu ana i te kaoa.  

Ka tuwhera te kimi whakaaro mō ngā tono nei i waenga i te 2 o Pipiri me te 2 o Hōngongoi 2020.

Ka taea te tāpae whakaaro mai e tautoko ana e whakahē ana rānei i ngā tono nei ki konei ā-tuihono, me īmēra rānei ki NZGBsubmissions@linz.govt.nz, me pōhi mai rānei ki te Hēkeretari o Ngā Pou Taunaha, c/o Land Information New Zealand, Pouaka Poutāpeka 5501, Te Whanga-nui-a-Tara 6145. 

Media enquiries

Email: media@linz.govt.nz or phone: 027 566 5251