Published date
Topic
Place naming

The New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa has opened public consultation on three proposals for official place names.

The name Ryan Creek is proposed for an unnamed creek in Remutaka Range. It commemorates Daniel Frank Ryan (1883–1935), an employee of the Wellington Water Board. The name is already used locally and making it official will support easier identification in an emergency.

Map showing the location of Ryan Creek

Map showing the location of Ryan Creek

The Board is also considering a proposal to make Stewart Crags–the unofficial name for cliffs near Haast Pass/Tioripatea–official. A nearby creek is also proposed to be officially changed from Stewarts Creek to Stewart Creek.

The crags (cliffs) are roughly 9 kilometres north of Haast Pass/Tioripatea, while the creek is 3 kilometres to the south.

Map showing the location of Stewart Hill and Stewart Crags

Map showing the location of Stewart Hill and Stewart Crags

The proposed names remember William Guthrie Stewart (1941 – 1901). Both names are used unofficially, with surveys and maps using variations of the name Stewart Crags dating back to 1886 and Stewarts Creek since the 1920s.

Consultation dates

The Board will consult on all three proposals from Thursday, 8 September, to Thursday, 13 October.

Anyone can make a submission, either online or by emailing nzgbsubmissions@linz.govt.nz.

Once the consultation closes, the Board will consider all submissions and alternative suggestions at its hui on 2 December 2022. We expect final decisions will be announced from December.

Find out more about the consultations

151 official place names gazetted

The Board has also gazetted 151 approved official place names.

The majority, 148 names, are in the Gisborne Region. Three more are in the South Island Te Waipounamu. A further five existing official names have been amended to include macrons.

Find out more about recently notified decisions on place names

About Ngā Pou Taunaha o Aotearoa

 • The New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa is an independent statutory body. We are supported and administered by Toitū Te Whenua Land Information New Zealand.
 • Anyone may propose a name for a geographic feature or place. We use naming guidelines, standards, and international good practice for standardised, consistent, and accurate naming, to help us make robust and enduring decisions.
 • The Board recognises the importance of pronunciation in te reo, and macrons support both pronunciation and meaning. Therefore, the Board follows the orthographic conventions created by Te Taura Whiri i te Reo Māori (The Māori Language Commission) 
 • If the Board doesn't agree to a proposal, it may consult on a different proposal considered more appropriate. 
 • We consult with relevant agencies, local communities, stakeholders, and iwi. We research all proposals and encourage the use of original Māori names.
 • Once official, place names must be used in all official documents, like road signs, maps, websites, and databases.
 • Anyone can make a submission on proposed names, either online or by emailing nzgbsubmissions@linz.govt.nz
 • Information about official and recorded place names is available in the New Zealand Gazetteer.

Kua tuwhera te whakapā haere mō ngā tono ingoa wāhi o Ryan Creek, o Stewart Crags me Stewart Creek

Kua whakatuwherangia e te New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa te whakapāpātanga tūmatanui mō ētahi tono kia mana ētahi ingoa e toru.  

Kua tonoa te ingoa Ryan Creek mō tētahi kōawa kāore ōna ingoa i te Pae Maunga o Remutaka.  He ingoa whakamaharatanga ki a Daniel Frank Ryan (1883–1935), tētahi kaimahi a te Wellington Water Board. E whakamahia ana te ingoa e te hau kāinga nō reira ka tautoko te whakamanahia i te māmā ake o te tautuhia ina pā he mate whawhati tata. 

E whakaarohia ana anō e te Poari tētahi tono mō Stewart Crags-te ingoa kāore anō i mana mō tētahi matapari pātata ki Haast Pass/Tioripatea–kia mana. Kua takoto anō te tono kia mana te panonitia o tētahi kōawa pātata, mai i te Stewarts Creek ki te Stewart Creek.

Kei tōna 9 kiromita ngā matapari ki te raki o Haast Pass/Tioripatea, e 3 kiromita te kōawa ki te tonga.

He whakamaharatanga ngā ingoa kua tonoa ki a William Guthrie Stewart (1941 – 1901). E whakamahia noatia ana ngā ingoa, me te takoto mai o ōna anō tuhinga o te ingoa Stewart Crags ki ngā rūritanga me ngā mahere ka hoki ki te tau 1886, a Stewarts Creek ki ngā tau 1920.

Rā whakapāpā

Ka whakapā haere te Poari mō ngā tono e toru katoa atu i te Rāpare, te 8 o Mahuru, ki te Rāpare, te 13 o Whiringa-ā-nuku.

E āhei ana te tangata noa ki te tuku whakaaro mai, ahakoa ā-tuihono mā te tuku īmēra rānei ki nzgbsubmissions@linz.govt.nz.

Ina kati ngā whakapāpātanga, ka wānangahia e te Poari ngā whakaaro katoa me ngā ingoa kē ka tukua mai i tāna hui o te 2 o Hakihea 2022. E whāia ana kia pānuitia ngā whakatau whakamutunga atu i te Hakihea. 

Tirohia ētahi atu kōrero mō ngā whakapāpātanga

151 ngā ingoa mana kua kāhetitia  

Kua kāhetihia hoki e te Poari ētahi ingoa wāhi 151 kua whakaaetia kia mana. 

Ko te nuinga, 148 ingoa, kei te Rohe o Tūranga-nui-a-Kiwa. E toru atu kei Te Waipounamu. Ko ētahi atu ingoa e rima kua whakamana kētia, kua hoatu he tohutō hei whakatika i te tuhinga.  

Tirohia ētahi atu kōrero mō ngā whakatau ingoa wāhi o nā tata nei kua pānuihia

Mō Ngā Pou Taunaha o Aotearoa

 • He rōpū ā-ture motuhake te New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa. E tautokohia ana, e whakahaeretia ana mātou e Toitū Te Whenua Land Information New Zealand.
 • E āhei ana te tangata noa ki te tono ingoa mō tētahi tārainga whenua, tētahi wāhi rānei. Whakamahia ai e mātou te aratohu taunaha, te paerewa me ngā tikanga mahi papai o te ao mō te aro whānui, te auau, me te tika o ā mātou taunahatanga, kia pakari, kia toitū tā mātou i whakatau ai. 
 • E mōhio ana te Poari ki te hiranga o te whakahua i te reo, ko tā te tohutō he tautoko tahi i te whakahua me te tikanga o te kupu.  Nō reira, ka whāia e te Poari ngā tikanga tuhi i hangaia e Te Taura Whiri i te Reo Māori.
 • Ki te kore te Poari e whakaae ki tētahi tono, tērā ia ka whakapā haere mō tētahi tono kē e whakaarotia ana he hāngai ake.  
 • Ka whakapā atu mātou ki ngā umanga e hāngai ana, ki ngā hapori o te hau kāinga, ki te hunga whai wāhi me te iwi. Ka rangahaua ngā tono katoa me tā mātou whakahau kia whakamahia ko ngā ingoa Māori ake.
 • Ina mana te ingoa wāhi, me āta whakamahi ki ngā tānga mana katoa pērā i te tohu huarahi, te mahere whenua, te paetukutuku me te putunga raraunga.
 • E āhei ana te tangata noa ki te tuku whakaaro mai mō te ingoa kua tonoa, ahakoa ā-tuihono mā te tuku īmēra rānei ki nzgbsubmissions@linz.govt.nz(link sends e-mail).
 • E wātea ana ngā pārongo mō te ingoa wāhi kua mana, kua takoto kē mai i te New Zealand Gazetteer.

Media contact