Published date
Topic
Place naming

The New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa is calling for public feedback on the proposal to make Ngāmoko Stream official for the small and partially tidal stream that flows into Little Bay at Waikawau Bay on the Coromandel Peninsula.

The name, Ngāmoko Stream, was first recorded on the earliest survey plan of the Māori land block (ML 2402) in 1871, and pre-dates the alternative name Ngaure Stream, which will no longer be in use if Ngāmoko Stream becomes the stream’s official name.

View the full proposal

This proposal is open for public submissions from 18 January 2023 until 23 February 2023.

Anyone can make a submission, either online or by emailing nzgbsubmissions@linz.govt.nz.

Submissions can also be made by letter to the Secretary of the New Zealand Geographic Board, c/o Land Information New Zealand, PO Box 5501, Wellington 6145.

About Ngā Pou Taunaha o Aotearoa

Ngā Pou Taunaha o Aotearoa New Zealand Geographic Board is an independent statutory body. The Board is supported and administered by Toitū Te Whenua Land Information New Zealand.

Anyone may propose a name for a geographic feature or place. The Board uses naming guidelines and standards and follows international good practice to help it to make robust and enduring decisions.

The Board recognises the importance of pronunciation in te reo and macrons support both pronunciation and meaning. Therefore, the Board follows the orthographic conventions of Te Taura Whiri i te Reo Māori (Māori Language Commission).

If the Board doesn't agree with a proposal, it may consult on a different proposal considered to be more appropriate.

The Board consults with relevant agencies, local communities, stakeholders and iwi. It researches all proposals and encourages the use of original Māori place names.

Official place names must be used in all official documents like road signs, maps, websites, databases and publications for tourists.

Anyone can make a submission on proposed place names, either online or by emailing nzgbsubmissions@linz.govt.nz, or by mailing directly to the Board’s Secretariat.

Official and recorded place names can be searched in the New Zealand Gazetteer.

 

E whai ana te Poari o Ngā Pou Taunaha kia ingoa wāhi mana te Ngāmoko Stream

E rapu ana a Ngā Pou Taunaha o Aotearoa i ngā whakaaro o te iwi tūmatanui mō te tono kia mana te ingoa o Ngāmoko Stream, tētahi awa iti ka ngau te tai ki tētahi wāhi ōna, ka rere nei ki Little Bay ki Waikawau Bay i Te Tara-o-te-Ika-a-Māui.

I takoto tuatahi te ingoa o Ngāmoko Stream ki ngā mahere rūri tōmua tonu o te poraka whenua Māori (ML 2402) i te 1871, nō mua atu tēnei ingoa i te ingoa o Ngaure Stream, ka kore nei e whakamahia ki te whakamanahia te ingoa o Ngāmoko Stream.

Ka noho tuwhera te tono nei mō ngā whakaaro o te iwi nui tonu atu i te 18 o Kohitātea 2023 ki te 23 o Huitanguru 2023.

Ka taea e te tangata noa te tuku whakaaro ā-tuihono rānei mā te tuku īmērā rānei ki nzgbsubmissions@linz.govt.nz.

Ka taea anō te tuku whakaaro ā-reta ki te Hēkeretari o Ngā Pou Taunaha, c/o Land Information New Zealand, Pouaka Poutāpeta 5501, Te Whanga-nui-a-Tara 6145.

He kōrero mō Ngā Pou Taunaha o Aotearoa

He rōpū motuhake ā-ture a Ngā Pou Taunaha o Aotearoa. E tautokohia ana, e whakahaeretia ana mātou e Toitū Te Whenua.

E āhei ana te tangata noa ki te tono ingoa mō tētahi tārainga whenua, tētahi wāhi rānei. Ka whai te Poari i ētahi aratohu taunaha, ētahi paerewa, me ngā tikanga mahi papai o te ao e pakari ai, e mauroa ai tāna i whakatau ai.

E mōhio ana te Poari ki te hiranga o te whakahua i te reo, ka tautoko hoki te tohutō i te whakahuatanga me te tikanga o te kupu. Nō reira, ka whai te Poari i ngā tikanga tuhi i hangaia e Te Taura Whiri i te Reo Māori.

Ki te kore te Poari e whakaae ki tētahi tono, e āhei ana ia ki te whakapāpā haere mō tētahi tono ingoa kē e whakapono ana ia ka hāngai ake.

Ka whakapā atu te Poari ki ngā umanga e tika ana, ki ngā hapori o te hau kāinga, ki te hunga whai pānga me ngā iwi e hāngai ana. Ka rangahaua e ia ngā tono katoa, ka whakahau hoki kia whakamahia ko te ingoa wāhi Māori taketake ake.

Me mātua whakamahi ko te ingoa wāhi mana ki ngā tuhinga mana katoa pērā i te tohu huarahi, te mahere whenua, te paetukutuku, te putunga raraunga me ngā whakaputanga mā te hunga tāpoi.

E āhei ana te tangata noa ki te tāpae whakaaro mō te tono ingoa wāhi, ā-tuihono rānei mā te īmēra rānei ki nzgbsubmissions@linz.govt.nz, mā te tuku reta hāngai atu rānei ki te Tokomatua a te Poari.

Ka taea te ingoa mana te ingoa wāhi rānei kua takoto te rangahau i te New Zealand Gazetteer.

Media contact