Published date
Topic
Place naming

Consultation is now open for a month on a proposal to correct the spelling of Franz Josef in the names of the village and glacier.

The proposals were made to Ngā Pou Taunaha o Aoteatoa New Zealand Geographic Board by a member of the public. 

If successful, the proposals will see the ‘f’ in Josef changed to ‘ph’ to reflect the correct spelling of the name.

The village and glacier have official dual names through the Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1998 - Franz Josef Glacier/Kā Roimata o Hine Hukatere for the glacier and Franz Josef/Waiau for the village. 

“The Board agreed that the European part of the name is spelled incorrectly”, says Board Secretary Wendy Shaw.

“Geologist and founder of the Canterbury Museum Julius von Haast named the glacier in 1866 after Kaiser Franz Joseph who was Emperor of Austria at the time. Historical and authoritative sources show the emperor’s name is spelled with a ‘ph’ not an ‘f’.

“Early plans and maps also show the name of the glacier and village spelled with a ‘ph’. However, over time the incorrect spelling, in use since the early 1900s, has become the more common usage.”

“The proposal only affects the European part of the name, not the Māori,” says Ms Shaw.

The Māori part of the name for the glacier is being standardised to Kā Roimata-o-Hinehukatere, meaning the ‘tears of the Avalanche Maiden’.

The Board encourages everyone with an interest to have their say. Submissions on the proposal can be made in the following ways:

Consultation closes 12 December 2023.

About Ngā Pou Taunaha o Aotearoa

Ngā Pou Taunaha o Aotearoa New Zealand Geographic Board is an independent statutory body. The Board is supported and administered by Toitū Te Whenua Land Information New Zealand.

Anyone may propose a name for a geographic feature or place. The Board uses naming guidelines and standards and follows international good practice to help it to make informed, robust and enduring decisions.

The Board recognises the importance of pronunciation in te reo, and macrons support both pronunciation and meaning. Therefore, the Board follows the orthographic conventions of Te Taura Whiri i te Reo Māori (Māori Language Commission).

If the Board doesn't agree with a proposal, it may consult on a different proposal considered to be more appropriate.

The Board consults with relevant agencies, local communities, councils, stakeholders and iwi. It researches all proposals and encourages original Māori place names.

Official place names must be used in all official documents like road signs, maps, websites, databases and publications for tourists.

Anyone can make a submission on proposed place names, either online or by emailing nzgbsubmissions@linz.govt.nz, or by mailing directly to the Board’s Secretary.

Official and recorded place names can be searched in the New Zealand Gazetteer.

Board’s media contact

Email: media@linz.govt.nz
Ph:  027 566 5251


 

Tono kia whakatikaina te tuhia o te ingoa o te taone o Franz Josef me te ingoa o te awa kōpaka 

Kua tuwhera te whakapāpātanga mō tētahi marama mō te whakatika i te tuhia o Franz Josef i ngā ingoa o te kāinga me te awa kōpaka. 

I tae ake ngā tono ki a Ngā Pou Taunaha o Aoteatoa i tētahi mema o te iwi tūmatanui.  

Ki te angitu te tono, kua panonitia te ‘f’ i te Josef kia ‘ph’ e whakaaturia ai i te tuhinga tika o te ingoa.  

E mana ana ngā ingoa tōrua o te taone me te awa kōpaka i raro i te Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1998 - Franz Josef Glacier/Kā Roimata o Hine Hukatere mō te awa kōpaka me  Franz Josef/Waiau mō te papa kāinga.  

Hei tā te Hēkeretari o te Poari, a Wendy Shaw, “I whakaae te Poari kei te hē te tuhia o te wāhanga Pākehā o te ingoa.” 

“I taunahatia e te Kaimātai Aronuku, te kaiwhakatū hoki o te Canterbury Museum, e Julius von Haast te awa kōpaka i te tau 1866 ki a Kaiser Franz Joseph ko ia nei te Arikinui o Ateria i taua wā.  E whakaatu ana ngā kōrero hītori me ngā rauemi whai mana i tuhia te ingoa o te arikinui ki te ‘ph’ kaua ki te ‘f’.

“E whakaatu ana ngā hītori me ngā mahere whenua tōmua ko te ingoa o te awa kōpaka me te taone i tuhia kēhia ki te ‘ph’. Heoi anō, i roto i te wā ka mau te tuhia hētia, i hē nei te tuhia mai i te tīmatanga o ngā tau 1900, ka rite tonu te tuhia kia pēnei.”  

Hei tā Ms Shaw, “Ka pā noa te tono ki te wāhanga Pākehā o te ingoa, kaua te wāhanga Māori.”  

Ko te wāhanga Māori o te ingoa kei te whakahokia ake ki Kā Roimata-o-Hinehukatere. 

E whakahau ana te Poari kia whakaputa whakaaro te katoa e whai pānga ana. Ka taea te tāpae whakaaro mai ki ngā huarahi e whai ake nei: 

  • Tuihono i linz.govt.nz/consultations 
  • Te tuku īmēra ki nzgbsubmissions@linz.govt.nz 
  • Te tuhi me te pōhi reta ki te Hēkeretari o te Poari o Ngā Pou Taunaha o Aotearoa c/o Toitū Te Whenua Land Information New Zealand
    PO Box 5501
    Te Whanga-nui-a-Tara 6145.

Ka kati te whakapāpātanga ā te 12 o Hakihea 2023.

Mō Ngā Pou Taunaha o Aotearoa

He rōpū motuhake ā-ture a Ngā Pou Taunaha o Aotearoa. E tautokohia ana, e whakahaeretia ana te Poari e Toitū Te Whenua Aotearoa.

E āhei ana te tangata noa ki te tono ingoa mō tētahi ingoa mō tētahi tārainga matawhenua, tētahi wāhi rānei. Whai ai te Poari i ētahi aratohu taunaha, ētahi paerewa, me ngā tikanga mahi papai o te ao kia whakatau ai ia i runga i te mātau e pakari ai, e mauroa ai āna whakatau. 

E mōhio ana te Poari ki te hiranga o te whakahua i te reo, ka tautoko hoki te tohutō i te whakahuatanga me te tikanga o te kupu. Nō reira ka whai te Poari i ngā tikanga tuhi a Te Taura Whiri i te Reo Māori.

Ki te kore te Poari e whakaae ki tētahi tono, e pai ana tana whakapāpā haere mō tētahi atu tono e whakaaro ana ia ka hāngai ake. 

Ka whakapā atu te Poari ki ngā umanga e hāngai ana, ki ngā hapori o te hau kāinga, ki ngā kaunihera, ki te hunga whai pānga me te iwi. Ka rangahaua e ia ngā tono katoa me tana tautoko i te ingoa wāhi Māori ake. 

Me mātua whakamahi te ingoa wāhi mana i ngā tuhinga mana katoa pērā i te tohu huarahi, te mahere, te paetukutuku, te putunga raraunga me ngā tuhinga mā te tūruhi. 

E āhei ana te tangata noa ki te tuku whakaaro mai mō te ingoa kua tonoa, me tuku mai ā-tuihonome īmēra mai rānei ki nzgbsubmissions@linz.govt.nz, me tuku reta tika mai rānei ki te Hēkeretari a te Poari.  

Ka taea te toro ngā kōrero mō te ingoa mana me te ingoa kua takoto i te New Zealand Gazetteer.

Kaiwhakapā pāho Poari

Īmēra: media@linz.govt.nz
Waea:  027 566 5251