Published date
Topic
Place naming

The New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa has announced decisions from its April hui, including corrections to existing Māori place names and making fifteen undersea feature names official.

The Board has also opened consultation on a proposal to correct the spelling of a small creek in Wainuiomata.

Corrections to 12 official place names

The Board has corrected 12 official Māori place names by adding macrons:

 • Ōtamarau
 • Rānui Railway Station
 • Takatū Point
 • Māori Rocks
 • Takatū Head
 • Ātiu or Middle Island
 • Kauri Point Pōnui
 • Mount Ōhakiri
 • Pōhutukawa Stream
 • Ōkura
 • Pāremoremo
 • Tōtara Vale

Official names confirmed for undersea features within NZ territorial waters

Three existing undersea feature names have been made official.

 • Grono Basin (in Doubtful Sound / Patea)
 • Kahutara Spur (forms the eastern boundary of Kaikōura Canyon).
 • Yates Canyon (on the Fiordland coast).

Official names for undersea features outside NZ territorial waters

The Board has also announced decisions on names for a dozen undersea features beyond New Zealand’s territorial waters.

The following undersea names are now official: 

 • Adare Sea Channel, in the Southern Ocean.
 • Waite Hills, two undersea hills joined by a saddle in the Southern Ocean
 • Coquille Seamount, next to the Cook Fracture Zone.
 • KOPRI Seamount, east of the Balleny Islands.
 • Lower Paritū Basin, offshore from Te Ika-a-Māui.
 • Paritū Basin, offshore from Te Ika-a-Māui.
 • Paritū Gap, an undersea gap separating North Paritū Ridge from South Paritū Ridge.
 • Petrel Spur, a low undersea ridge adjacent to the southeast end of Wanganella Trough.
 • Giljanes Seamount, an undersea volcanic seamount on the Kermadec arc, altered from Giljanes Volcano.
 • Matahourua Ridge, an undersea ridge on Kupe Abyssal Plain, altered from Matahourua Seamount.
 • Parea Guyot, an undersea guyot on the eastern end of Chatham Rise, altered from Chicken Seamount.
 • Veryan Valley, an undersea valley on South Chatham Slope, altered from Veryan Channels.

Consultation opens on 'Skerretts Creek' in Wainuiomata

The Board has also opened consultation on a proposal to correct the spelling of a small creek in Wainuiomata. Under the proposal Skerrets Creek would be corrected to Skerretts Creek.

Consultation will run for one month, closing on 23 June 2022.

Information on the Skerretts Creek proposal and how to make a submission

Background and further information

The New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa

 • The New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa is an independent statutory body. We are supported and administered by Toitū Te Whenua Land Information New Zealand.
 • Anyone may propose a name for a geographic feature or place. We use naming guidelines, standards, and international good practice for standardised, consistent and accurate naming, to help us make robust and enduring decisions.
 • We consult with relevant agencies, local communities, stakeholders and iwi. We research all proposals and where possible encourage the use of original Māori names.
 • Once official, place names must be used in all official documents, like road signs, maps, websites and databases.
 • Information about official and recorded place names is available on the New Zealand Gazetteer www.gazetteer.linz.govt.nz

Te pānuihia o te ingoa wāhi mana, te tuwhera o te otahipa haere mō te ingoa o Wainuiomata creek 

16 o Haratua 2022

Kua pānuihia e Ngā Pou Taunaha o Aotearoa ngā whakataunga o tāna hui o Paengawhāwhā, tae atu ki ngā whakatikatanga ki ngā ingoa wāhi Māori kua noho kē mai me te whakamana anō I ētahi tārainga takere moana tekau mā rima.  

Kua tuwhera anō te kimiotahipo a te Poari mō tētahi tono kia whakatikaina te tuhia o tētahi manga iti i Wainuiomata.

Ngā whakatikatanga ki ētahi ingoa wāhi mana 12

Kua whakatikaina e te Poari ētahi ingoa wāhi Māori mana 12 mā te hoatu tohutō:

 • Ōtamarau
 • Rānui Railway Station
 • Takatū Point
 • Māori Rocks
 • Takatū Head
 • Ātiu or Middle Island
 • Kauri Point Pōnui
 • Mount Ōhakiri
 • Pōhutukawa Stream
 • Ōkura
 • Pāremoremo
 • Tōtara Vale

Ngā ingoa tārainga takere moana mana kei ngā rohenga wai o Aotearoa kua whakaūngia

Kua whakamanahia ētahi ingoa tārainga takere moana e toru.

 • Grono Basin (kei Doubtful Sound / Patea)
 • Kahutara Spur (ko ia te tawhā ki te rāwhiti o te Kaikōura Canyon).
 • Yates Canyon (kei ngā tahatika o Fiordland).

Ngā ingoa tārainga takere moana mana kei waho atu o ngā rohenga wai o Aotearoa

Kua pānuihia anō e te Poari ngā whakatau mō ngā ingoa o ētahi tārainga takere moana tekau mā rua kei waho atu o ngā rohenga wai o Aotearoa.

Kua mana ināianei ngā ingoa takere moana e whai ake nei:

 • Adare Sea Channel, kei Te Taihuka-a-Pia. 
 • Waite Hills, ētahi puke e rua e honoa ana e tētahi tārua i Te Taihuka-a-Pia
 • Coquille Seamount, kei te taha o te Cook Fracture Zone.
 • KOPRI Seamount, kei te rāwhiti o ngā Balleny Islands.
 • Lower Paritū Basin, kei waho atu o Te Ika-a-Māui.
 • Paritū Basin, kei waho atu o Te Ika-a-Māui.
 • Paritū Gap, he angotanga takere moana e wehe ana i te North Paritū Ridge me te South Paritū Ridge.
 • Petrel Spur, he tuahiwi hāhaka ka ūngutu ki te pito tonga mā rāwhiti o Wanganella Trough.
 • Giljanes Seamount, he maunga takere moana puia kei te ānau o Kermadec, i panonitia mai i te Giljanes Volcano.
 • Matahourua Ridge, he tuahiwi takere moana kei runga o te Kupe Abyssal Plain, i panonitia mai i te Matahourua Seamount.
 • Parea Guyot, he maunga moana tihi papatahi kei te pito rāwhiti o te Chatham Rise, i panonitia mai i te Chicken Seamount.
 • Veryan Valley, he whārua takere moana kei te South Chatham Slope, i panonitia mai i te Veryan Channels.

Kua tuwhera teotahipaā haere mō 'Skerretts Creek' i Wainuiomata

Kua tuwhera anō te kimiotahipo a te Poari mō tētahi tono kia whakatikaina te tuhia o tētahi manga iti i Wainuiomata. I raro i te tono ka whakatikaina a Skerrets Creek ki te Skerretts Creek.

Ka haere teotahipaā haere mō teotahii marama, ka kati ā te 23 o Pipiri 2022.

He pārongo e pā ana ki te tono mō Skerretts Creek me te āhua o te tuku whakaaro mai.  

Kōrero tuaroa me ētahi atu pārongo  

The New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa

 • He rōpū motuhake ā-ture a Ngā Pou Taunaha o Aotearoa. E tautokohia ana, e whakahaeretia ana mātou e Toitū Te Whenua.
 • E āhei ana te tangata noa ki te tono ingoa mō tētahi tārainga matawhenua, tētahi wāhi rānei. Ka whai mātou i ētahi aratohu taunaha, ētahi paerewa, me ngā tikanga mahi papai o te ao mō te aro whānui, te auau, me te tino tika o te taunahatanga e kaha ai, e mauroa ai tā mātou i whakatau ai.
 • Ka whakapāpā mātou ki ngā umanga e hāngai ana, ki ngā hapori o te wā kāinga, ki te hunga whai pānga me ngā iwi. Ka raungahaua e mātou ngā tāpaenga tono katoa, i ngā wāhi ka taea, ka whakahau mātou kia whakamahia te ingoa Māori ake. 
 • Kia whakamanahia te ingoa wāhi, me mātua whakamahi i ngā tuhinga mana katoa pērā i te tohu huarahi, te mahere, te paetukutuku me te pātengi raraunga. 
 • E wātea ana he pārongo mō te ingoa wāhi mana me te ingoa wāhi kua takoto mai i te New Zealand Gazetteer www.gazetteer.linz.govt.nz.

 

Media contact